Kommunala pensionärsrådet

Du som är äldre och bor i kommunen har möjlighet att vara med och påverka den kommunala verksamheten för dessa grupper genom kommunala pensionärsrådet.

Rådet ska vara ett organ för samråd före beslut och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas och de funktionshindrades riksorganisationer i kommunen.

I pensionärs- och funktionshinderrådet ingår representanter från kommunens äldre- och funktionshinderorganisationer: PRO Herrljunga, PRO Gäsene, SPF Knutpunkten, NHR och FUB. Även finska föreningen sitter med i rådet.

I rådet ingår också politiker från kommunstyrelse, socialnämnd och tekniska nämnden samt tjänstepersoner från socialförvaltningen.

Tidigare fanns Kommunala pensionärs- och funktionshindersrådet och deras protokoll finns också på denna sidan.

Protokoll från kommunala pensionärsrådet 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2022
Protokoll 2023