Lokala funktionshinderrådet

Du som har en funktionsnedsättning och bor i kommunen har möjlighet att vara med och påverka den kommunala verksamheten för denna grupp genom kommunala funktionshinderrådet.

Rådet ska vara ett organ för samråd före beslut och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de funktionshindrades riksorganisationer i kommunen.

I funktionshinderrådet ingår representanter från kommunens funktionshinderorganisation FUB.

I rådet ingår också politiker från kommunstyrelse, socialnämnden, bildningsnämnden och tekniska nämnden samt tjänstepersoner från socialförvaltningen.

Tidigare fanns Kommunala pensionärs- och funktionshindersrådet och deras protokoll finns på sidan för kommunala pensionärsrådet.

Protokoll från lokala funktionshinderrådet 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2022
Protokoll 2023
Protokoll 2024