26 november 2024 kl. 18.00-18.00

Kommunfullmäktiges möte 26 november

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen.

Som medborgare i Herrljunga kommun bestämmer du vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i allmänna val vart fjärde år.