Artikeln publicerades 26 maj 2020

Kommunstyrelsen fastställde budgetramar för 2021 till 2023

På måndagen fattade kommunstyrelsen i Herrljunga beslut om budgetramar inför åren 2021 – 2023.

– När vi gick in i 2020 så såg det positivare ut än på länge inför framtiden, bland annat med tanke på det tillskott som kommun fick i och med förändringar i det kommunala utjämningssystemet, säger Gunnar Andersson, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.

– I och med coronapandemin har läget förändrats en del, men jag hoppas ju att vi ska få ersättning från staten för de kostnader som är förenade med den.

Budgetramarna för de kommande åren är gemensamma och kommunstyrelsen var enig i sitt beslut.

– Jag är glad att vi kunnat lägga en gemensam budget, säger Gunnar Andersson. Det har förts goda och konstruktiva samtal partierna emellan, och det har gjort det möjligt att fokusera de viktiga frågorna i den svåra tid som nu är. Ingen vet ju hur länge den här pandemin kommer att hålla i sig.

Budgeten innehåller bland annat en lönesatsning för prioriterade grupper på cirka tre miljoner kronor, en resursförstärkning till äldreomsorgen på en miljon kronor, samt en utökning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel till två miljoner kronor.

– Dessutom görs en demografisatsning på drygt tio miljoner kronor, vilket innebär att Socialnämnden och Bildningsnämnden behåller tidigare tilldelade pengar för 2021, säger Gunnar Andersson. Det här gör vi för att ge förvaltningarna stabila förutsättningar för sin planering.

Herrljunga kommuns budget för 2021 uppgår till cirka 564 miljoner. Budgeten fastställs slutligt av kommunfullmäktige.

Herrljunga kommun informerar