Artikeln publicerades 4 september 2020

Kommunstyrelsen ställer in det öppna sammanträdet 21 september

På grund av rådande situation med risk för spridning av coronaviruset covid-19 ställer
kommunstyrelsen in det öppna sammanträdet för allmänheten den 21 september 2020.

Beslutet fattades av kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson på delegation 25 augusti 2020. Som allmänhet kan du alltid läsa kommunstyrelsens protokoll i efterhand för att ta del av vad som beslutades på mötet. Kallelser och protokoll hittar du på vår hemsida.

Ordförandeklubba