Artikeln publicerades 9 oktober 2020

Tyck till om tryggheten runt stationen

Herrljunga stationshus

Just nu pågår ett samarbete mellan Polisen, Västtrafik, Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda kommuner kring att skapa säkra och trygga stationsområden. Vi vill veta vad du tycker om tryggheten på Herrljungas stationsområde samt övriga kommuners stationsområden, därför finns nu en enkät ute.

Herrljunga kommun är en av aktörerna som inlett det kommungemensamma arbetet.

Vi gör detta för att få en övergripande bild av hur våra invånare upplever tryggheten och säkerheten på fem stationsområden, säger Tobias Odsvik, fastighetschef och representant i projektet för Herrljunga kommun.

Vi har fått indikationer på att invånare upplever platserna som otrygga och då är det viktigt att vi tar fram kunskapsbaserade underlag för att se hur det faktiskt ligger till och vad människor tycker. Därefter genomför vi gemensamma insatser för att skapa trygga miljöer i och kring stationsområdena.

Enkäten är öppen 9-23 oktober 2020 och sprids via olika medier. Frågorna fokuserar på om det finns någon särskild plats på stationen där vi kan öka trygghet och säkerhet. Vi ser fram emot att ta del av dina åsikter!

Länk till enkäten om tryggheten på stationsområden Länk till annan webbplats..