Artikeln publicerades 22 oktober 2020

Herrljunga kommun sätter icke-diskriminering och inkludering på agendan

Den 14 oktober arrangerade Herrljunga kommun i samarbete med Emerga Institute en heldagsutbildning i mänskliga rättigheter. Utbildningen är en del i projektet ”Från vad till hur”.

Under hösten inledde Herrljunga samarbete med Emerga Institute genom medverkan i projektet "Från vad till hur". Syftet med projektet är att utveckla arbetsmetoder och verktyg för att stödja anställda inom olika verksamheter att arbeta med inkludering och icke diskriminering.

Projektet kommer att pågå i ett år. Målet är att Herrljunga kommun ska utveckla praktiska verktyg som kan användas för att aktivt arbeta för att garantera att ingen diskrimineras och att alla inkluderas i kommunens olika verksamheter.

Den 14 oktober träffades runt 15 representanter från Herrljunga kommun i form av medarbetare, chefer och förtroendevalda tillsammans med representanter från Emerga för att få en heldagsutbildning i mänskliga rättigheter.

Representanter från kommunens verksamheter utgör fokusgrupp

Under dagen var deltagarna indelade i grupper som bland annat ska identifiera målgrupper som kommunen når i sina olika verksamheter men också vilka vi kan ha svårt att nå. I en grupp sitter Michaela Hektor (enhetschef Hemtjänst Herrljunga Tätort), Tobias Holmén (bygglovshandläggare), Peter Friman (tf. fritidschef) och Carolina Forsberg (HR-specialist).

Tjänstepersoner 

Foto: workshopdeltagare från vänster: Michaela Hektor (enhetschef hemtjänst Herrljunga tätort), Tobias Holmén (bygglovshandläggare), Peter Friman (tf. fritidschef),och Carolina Forsberg (HR-specialist).

Hur tycker ni att dagen har varit så här långt?

Jag visste inte riktigt vad jag hade att förvänta mig av dagen men nu när vi sitter och diskuterar märker jag att det finns mycket saker vi kan göra gällande inkludering, säger Peter Friman.

Carolina Forsberg instämmer:

Vi har märkt att det finns saker att utveckla. Känns bra att det här arbetet får legitimitet och att vi nu får möjlighet och tid att få in det i våra verksamheter.

Projektledare och sammankallande för dagen är folkhälsostrateg Li Johansson Nyström samt nämndsamordnare och registrator Linnéa Nilsson.

Känns roligt att det är igång. Vi har redan fått in intressanta perspektiv, säger Li Johansson Nyström.

Jag håller med. Det känns bra att vi är igång och jag ser fram emot att arbetat med projektet, avslutar Linnéa Nilsson.

Folkhälsostrateg Li Nyström och nämndsamordnare Linnéa Nilsson.

Foto, från vänster: Folkhälsostrateg Li Nyström och nämndsamordnare Linnéa Nilsson.

Målet med arbetet är att få in mänskliga rättigheter i Herrljunga kommuns processer och strukturer. Kommundirektör Ior Berglund är också med under dagen och har varit drivande för att Herrljunga kommun ska arbeta mer strukturerat med mänskliga rättigheter.

Kul att se engagemanget här idag. Jag tror det här är utvecklande för hela organisationen. Som kommun är det viktigt att vi är inkluderande och att alla kan ta del av våra tjänster.

Emerga Institute

Emerga Insitute arbetar med utbildning, utvärdering och implementering av mänskliga rättigheter nationellt och internationellt och är ansvariga för projektet ”Från vad till hur”.

Idag startar vi upp projektet med fokus på workshop och föreläsningar så att deltagarna får en grundutbildning i vad mänskliga rättigheter innebär. Men också för att skapa en gemensam bild av projektet i sig och vart gruppen vill vara när vi är klara i juni 2021, säger Lejla Mundzic VD för Emerga Institute.

Vad tror du vi i Herrljunga har för möjligheter att hitta verktyg och implementera dem i vår organisation?

Herrljunga är spännande för att det är en kommun som inte tidigare uttalat jobbat med frågan men som har många perspektiv i den som folkhälsa och trygghetsarbete. Jag tror att möjligheten för en mindre kommun som Herrljunga är att ni har kortare beslutsvägar och därmed kan få in verktyg och strukturer i verksamheten snabbare.

Representanter från Emerga Institute, Elisabeth Abiri (senior advicor), Sara Abiri (konsulti MR), Nanna Malmborg (praktikant) samt Lejla Mundzic (VD Emerga).

Foto, från vänster, representanter från Emerga Institute: Elisabeth Abiri (senior advicor), Sara Abiri (konsulti MR), Nanna Malmborg (praktikant) samt Lejla Mundzic (VD Emerga).

Fakta om projektet ”Från vad till hur”

Projektets mål är att synliggöra diskriminerande/exkluderande normer och utveckla praktiska och samstämmiga verktyg som kan användas för att aktivt arbeta för icke-diskriminering och inkludering. Det långsiktiga målet är att stärka möjligheten för alla människor att åtnjuta sina mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering.

I projektet medverkar förutom Herrljunga även Borås Stad, Vänersborg kommun och Samordningsförbundet i Göteborg. Projektet pågår under ett år och består av utbildning, workshops, coachning, framtagnings av verktyg och kollegialt lärande.