Artikeln publicerades 6 november 2020

Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen för OAS Fastighetsutveckling

Herrljunga kommunfullmäktige beslutade på senaste sammanträdet den 19 oktober att bevilja kommunal borgen för OAS (Od Alboga Sämsjönsandsken) Fastighetsutveckling AB (svb), för byggnation av hyresbostäder.

Bolaget OAS Fastighets- & Serviceutveckling är ett resultat och led i projekt OAS Boende & Service, ett 3-årigt Leaderprojekt med syfte att hållbart och innovativt utveckla och likafullt vara en katalysator för att möta behovet av morgondagens samt framtidens boende- och servicelösningar.

Gerd Ljungqvist Persson är projektledare för Leader-projektet och är adjungerad i styrelsen för bolaget OAS Fastighets- & Serviceutveckling.

Det byggs inte tillräckligt på landsbygden och det är vi i Herrljunga kommun inte unika med utan det gäller generellt i hela Sverige. Det finns en ständig efterfrågan och lediga hyresboende saknas. Därför har vi som ett led i Leader-projektet OAS Boende & Service startat upp ett bolag inom Fastighetsutveckling.

Ni i bygden valde själva att gå samman och starta upp ett bolag, kan du berätta lite mer om det?

Ja, OAS är ett lokalt utvecklingsbolag i Herrljunga. Bolaget är ett vinstdrivande företag men med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket gör att överskott investeras i lokal service och fastighetsutveckling. 135 aktieägare i bygden har gemensamt satsat privat kapital på 415 000 kr, i bolaget.

Det initiala projektet i bolaget omfattar nybyggnation av 4 stycken hyresboenden. Byggnationen är uppdelad i 2 etapper med 2 hyresboenden i varje etapp. Bostäderna ska ligga vid Stenlyckan i Od.

Planen är att sätta igång under vintern så att etapp 1 är klar försommaren nästa år. Vi satsar även på ett hållbart och klimatvänligt boende. Detta genom bland annat uppvärmning via bergvärmepump och sol-el, avslutar Gerd Ljungqvist Persson.

Du kan läsa kommunfullmäktiges beslut i protokollet Pdf, 2.9 MB. från sammanträdet eller lyssna på livesändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i efterhand.

Drönarbild över Od

Fotot är från OAS Fastighets- & Serviceutveckling. På bilden ser du en vy över Od Alboga Sämsjönsandsken-området (drönarbild).