Artikeln publicerades 26 januari 2021

VI-projektet skapar förutsättningar för unga vuxna att äga sin framtid

Herrljunga kommun deltar i VI-projektet, ett tvåårigt projekt som startade i augusti 2020 och ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Målet med projektet är att unga vuxna mellan 15–24 år, som inte arbetar eller studerar ska få förutsättningar att äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier.

I Västra Götaland ökar de unga vuxna som står utanför arbete och studier. De benämns ofta som UVAS – unga som varken arbetar eller studerar. I gruppen ses ofta psykisk ohälsa, misslyckanden i skolan, dålig självkänsla, bristande tillit till samhället och liten tro på framtiden. Många ungdomar slussas mellan olika åtgärdande instanser och hamnar ofta mellan stolarna. Att stå utanför samhällets traditionella sysselsättningar kan vara väldigt påfrestande. Samtidigt går samhället miste om de kunskaper och de personliga resurser som ungdomarna besitter. VI-projektet vill i samråd med ungdomarna förbättra förutsättningarna att kunna närma sig arbetsmarknaden, få bättre hälsa samt känna makt över sin framtid.

Kvinna gör hjärtsymbol med sina händer mot solen

Foto: exempelbild från Mostphotos.

Ökad samverkan i kommunen

En viktig del i VI-projektet är en stark samverkan mellan de aktörer som har ansvaret för målgruppen. I Herrljunga kommun har studie- och yrkesvägledaren Anna-Carin Holm huvudansvaret för att samordna olika verksamheter och på så sätt bidra till samarbete mellan olika förvaltningar och aktörer. Hon berättar att Herrljunga kommunen ser VI-projektet som en möjlighet att utveckla och stärka det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som fokuserar på ungdomar 16–20 år. Där anser hon att behovet är som störst, och där bär kommunen ansvaret.

VI-projektet är jättevälkommet, det finns helt klart ett behov i Herrljunga att hjälpa dessa ungdomar. Den psykiska ohälsan ökar, många har höga krav på sig själva, känner press och orkar inte med skolan, säger Anna-Carin.

Hon menar att det är viktigt att lyssna på ungdomarna och vara lyhörd, alla är olika och det är viktigt att bekräfta personen efter de egna behoven. Individens behov ska kartläggas och utifrån det ska en handlingsplan utformas där övergripande mål och insatser framgår, såsom studier, praktik eller arbete.

Anna-Carin menar att det dessutom måste finnas resurser och åtgärder när behovet dyker upp.

Herrljunga kommun har tillsatt en samverkansgrupp där AME, Kunskapskällan, Arbetsförmedlingen och en folkhälsostrateg samverkar för att ge rätt förutsättningar för ungdomarna att hitta tillbaka till studier eller komma ut i arbete.

Vi har det kanske lite svårare att kunna erbjuda ungdomarna lika många alternativ som de större städerna, men vi får anpassa projektet efter kommunens möjligheter, säger Anna-Carin.

Anna-Carin ser positivt på VI-projektet och sättet att arbeta på. Målet är att hitta en bra modell som fungerar och som kan fortgå även när projekttiden är slut.