Artikeln publicerades 29 januari 2021

De flesta är nöjda med att bo och verka i Herrljunga kommun

Herrljunga kommun har under en tid undersökt hur sex identifierade målgrupper: kommuninvånare, framtidens invånare, personer i åldern mellan 15–25, föreningslivet, företagare och anställda i kommunkoncernen upplever det att bo och verka i bygden.

Studien som genomfördes 2020 visar att de flesta är nöjda med att bo och verka i kommunen. Många förknippar Herrljunga till järnvägen, landsbygden, närhet till samhällsviktig service, social gemenskap, många livsmedelsbutiker och skolor samt att man känner sig ”hemma”. Naturen var det flertals som lyfte som något extra positivt, både att man vill bo nära naturen för att utöva fritid och att den är vacker. Svagheterna var att den kreativa kraften som finns i bygden inte utnyttjas, fritidsaktiviteter för de unga, utbud av caféer och restauranger samt att det är svårt att hitta en bostad eller lokal som passar sitt behov.

Person som står vid en järnvägsstation där det står Herrljunga på en skylt.. 

Malin Bülling, tillförordnad kommunikationschef och projektledare för arbetet med varumärkesplattformen.

Jag tycker att det är roligt att se att man är nöjd med att bo i Herrljunga kommun. Det här är ett tillfälle för oss nu – hur kan vi göra det mer attraktivt för kommande och för de som bor här? Det är många som söker sig ut från staden till landsbygden, hur ska vi locka hit fler? Det är något som varumärkesplattformen bland annat ska hjälpa till med, säger Malin Bülling som är tillförordnad kommunikationschef och projektledare för arbetet med varumärkesplattformen.

Förstudien är starten till det större arbete som ska göra Herrljunga ännu attraktivare att bo och verka i. Varumärkesplattformen ska verka som ett strategiskt styrmedel om hur Herrljunga kommun ska marknadsföra sig. Det innebär hur vi vill växa som kommun, hur vill vi utvecklas och hur ska vi göra det på bästa sätt. I detta ingår även hur vi framstår för andra och hur vi kan bli en attraktiv arbetsgivare.

För att få till det så behöver vi tänka på hur vi ska marknadsföra oss och vilka ambitioner vi ska ha framöver. Varumärkesplattformen ska ge en form av styrning kring marknadsföring, om vår organisationskultur och värdegrund, säger Malin.

Om arbetet med varumärkesplattformen kommer att fortsätta beslutas i kommunstyrelsen den 21 februari. Blir beslutet ett ja kommer ett förslag till varumärkesstrategi tas fram och parallellt kopplas det till marknadsföringsaktiviteter. Plattformen ska ge en röd tråd i marknadsföringen. Detta är inte bara positivt för Herrljunga kommun utan för hela kommunkoncernen.

När vi tar fram våra marknadsföringsaktiviteter så kan alla ta del av dem. Det innebär att hela vår kommunkoncern kommer att gynnas som exempelvis Herrljunga el, Herbo bostäder och Fokus Herrljunga, menar Malin.

I arbetet ingår även den grafiska identiteten som ska matcha den strategiska biten.

Det handlar inte så mycket om hur det ska se ut utan hur vi ska göra. Den strategiska biten är större än det grafiska. Det grafiska är mer som ett komplement till budskapet, säger Malin.

Plattformen ska hjälpa till med att öka antal kommuninvånare och nå kommunens vision – att växa och utvecklas.

Varumärkesplattformen är i grund och botten ett medel för oss att koppla det till vår vision där vi tydligt säger tillväxt och utveckling. När vi kopplar den här plattformen till visionen så når vi lättare de målen vi har. Marknadsföringen ska få upp ögonen för kommunen och även för att hitta nya arbetskraft, avslutar Malin.