Artikeln publicerades 15 februari 2021

SMHI inför konsekvensbaserade vädervarningar

SMHI nya varningsfärger gul, orange och röd

I oktober 2021 ersätts nuvarande varningsklasser med gul, orange och röd varning, där röd är den allvarligaste varningsnivån.

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar SMHI sina vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare.

Nya vädervarningar införs i oktober

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedöma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.

I dag bygger SMHI:s vädervarningssystem på fasta värden; klass 1, 2 och 3. Värdena är samma i hela Sverige. Det gör att det kan vara svårt för allmänheten och samhället att bedöma ett väders lokala och regionala konsekvenser.

För att lokala och regionala följder av ett visst väder ska bli tydligare för såväl samhälle som individ och underlätta planering och beslut inför svåra väderlägen, inför därför myndigheten konsekvensbaserade vädervarningar i oktober 2021.

Vädervarningar där det får konsekvenser

Det nya varningssystemet innebär att beslut att utfärda vädervarningar fattas utifrån regionalt anpassade värden, aktuella riskfaktorer beroende på årstid, tid på dygnet eller kombination av väder.

Grundprincipen för det nya systemet är att det ska varnas – när och där – ett väder kan leda till konsekvenser för samhället.

Till exempel kan ett snöoväder i Göteborg få lokalt större konsekvenser för samhället än längre norrut i landet där kommuner ofta har högre beredskap för snö och kyla. Det kan innebära att en vädervarning utfärdas för Göteborgsområdet, men inte för Boråsområdet.

Så ändras vädervarningarna

Nya konsekvensbaserade vädervarningsnivåer

Klass 1, 2 och 3-varningarna tas bort och nya konsekvensbaserade vädervarningar införs.

De nya varningsnivåerna är gul, orange och röd.

Det här betyder varningsnivåerna och så här ska du agera:

  • Gul varning: Konsekvenser förväntas. Var uppmärksam! Särskilt på väderkänsliga platser.
  • Orange varning: Allvarliga konsekvenser förväntas. Undvik att utsätta dig för vädret!
  • Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser förväntas. Avstå helt från att utsätta dig för vädret!

Meddelanden istället för utfärdande av risk

Kopplat till de nya vädervarningarna kan SMHI publicera meddelanden om risk för vattenbrist, höga temperaturer och brandrisk. Meddelandena ersätter myndighetens utfärdande av ”risk” för allvarliga väderrelaterade situationer.

Få vädervarningar i mobiltelefonen

Vädervarningarna publiceras på SMHI:s webbplats. Via SMHI:s app går även att få lokala och regionala vädervarningar som push-notiser direkt i mobiltelefonen.

Länkar:

Nya vädervarningar följer globala råd

SMHI:s förnyande av vädervarningssystemet är i linje med den globala utvecklingen på det meteorologiska området för ökad beredskap för extrema väderhändelser.

Samhällets oförmåga att bedöma faror vid väderhändelser har tydliga kopplingar till de konsekvenser som uppstår, enligt FN-organet World Meteorological Organization (WMO) som förordar en övergång konsekvensbaserade vädervarningar.