Artikeln publicerades 13 april 2021

Ny bredare handlingsplan för jämställdhet

Herrljunga kommun har sedan en tid tillbaka en reviderad plan för jämställdhet. Planen har fått en bredare förankring och inkluderar bland annat FN:s globala mål 2030, Barnkonventionen samt 6 nya politiska jämställdhetsmål.

Jämställdhetsarbetet är en del i kommunens arbete för mänskliga rättigheter som ska agera som en röd tråd i kommunens planer.

Planen är extern och riktar sig till att alla kommuninvånare ska ha en säker och jämlik service samt att genusperspektiv ska prägla beslut för medborgarna. Planen handlar inte om det interna jämställdhetsarbetet för medarbetare, inte heller våld i nära relationer, som finns i en annan plan, säger folkhälsostrateg Li Johansson Nyström.

Kommunens rättighetsnätverk är en utveckling av kommunens tidigare jämställdhetsnätverk. I det nya nätverket arbetar man med ett bredare perspektiv, nämligen mänskliga rättigheter. Linda Sundell är en av representanterna från nätverket och arbetar på Herrljungas socialförvaltning.

Just nu håller vi på med att se vilka verktyg vi kan ta fram för att bygga på kommunens redan befintliga rättighetsarbete. Jag håller till exempel på att titta på delaktighetstrappan, en metod som förklarar grad av inflytande för medborgarna inom medborgardialog, säger Linda Sundell, projektledare inom enheten Myndighet på socialförvaltningen.

Rättighetsnätverket består av 10 representanter från kommunens verksamheter. En blandad grupp med chefer och medarbetare. Tobias Holmén är också en av representanterna i nätverket. Han arbetar som bygglovshandläggare i kommunen.

Det blir lätt så att man har en övertro på att vi är jämställda. Men genom att prata om det och problematisera kan man upptäcka saker och få igenom förändringar, säger Tobias Holmén.

Hösten 2020 inledde Herrljunga samarbete med Emerga Institute genom medverkan i projektet "Från vad till hur". Syftet med projektet är att utveckla arbetsmetoder och verktyg för att stödja anställda inom olika verksamheter att arbeta med inkludering och icke diskriminering.

Projektet kommer att pågå i ett år. Målet är att Herrljunga kommun ska utveckla praktiska verktyg som kan användas för att aktivt arbeta för att garantera att ingen diskrimineras och att alla inkluderas i kommunens olika verksamheter.

Rättighetsnätverkets representanter är en del i projektet men kommer efter projektets slut att fortsätta Herrljungas rättighetsarbete.

Rättighetsverket på datorskärm i digitalt möte

Digital skärmbild från intervjun med tre representanter av rättighetsnätverket: Li Johansson Nyström, Tobias Holmén och Linda Sundell.