Artikeln publicerades 17 juni 2021

Herrljunga kommun renoverar och återvinner sina möbler

Herrljunga kommun har beslutat att sysselsättningsenheten, arbetsmarknadsenheten ska ta hand om gamla möbler och möbler som inte används inom kommunen för återvinning eller renovering. Möblerna kommer därefter finnas tillgängliga för kommunens alla verksamheter.

En bild på en stol som görs i ordning i ett snickeri

En av stolarna som görs iordning i snickeriet

Det är på Tors hus där det kommer befinna sig ett centrallager av gamla och renoverade möbler. Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer även kunna vara behjälpliga med transportering till snickeriet där möblerna ställs iordning. Innan hämtning bedöms skicket om de kan renoveras och återvinnas eller om möblerna ska gå till återvinningscentralen direkt.

På Tors hus befinner sig även snickeriet där personer som är deltagare på sysselsättningsenheten och AME kommer att få möjlighet att arbeta med återvinning av möbler både i form av arbetsträning och till viss del i form av anställning. Sedan har vi arbetsledare som kommer ansvara för verksamheten.

Det är viktigt att vi har ett cirkulärt arbetssätt av våra kommunala möbler där möblerna behöver renoveras och återvinnas. Det innebär att vi behöver medarbetare som tar ansvar för detta och får möjlighet till anställning och egen försörjning. Socioekonomisk aspekt är viktigt, säger Mirnes Voloder, enhetschef sysselsättningsenheten.

Porträttbild på Mirnes Voloder

Mirnes Voloder, enhetschef sysselsättningsenheten

När möblerna har ställts iordning kommer de att läggas upp på kommunens interna webbplats där personal sedan kan beställa möbler till sina verksamheter. Priset för möblerna kommer att baseras på självkostnadspris för att AME ska kunna täcka renoveringskostnaderna. På så sätt kommer möblerna ha ett ”kretslopp” där olika verksamheter kan ha användning för dem istället för att de slängs.

Med det cirkulära arbetssättet berör vi tre delar: det ekonomiska, det sociala och miljön.

Jag tycker att det är otroligt ansvarsfullt att vi har börjat med detta arbetssätt. Det berör tre olika delar: det ekonomiska, det sociala och miljön, säger Mirnes.

Klimatlöftet - cirkulära möbler

Kommunerna i Västra Götaland, och därmed även Herrljunga kommun, har genom Klimats 2030s nya stora satsning Kommunernas klimatlöften bjudits in att anta ett antal klimatlöften som ska utföras under 2021. Dessa löften består av 20 konkreta åtgärder, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Att kommunen använder cirkulära möbler är ett av de 20 konkreta åtgärderna.

Gunnar Andersson, kommunalråd Herrljunga kommun anser det som jättebra att kommunen inför cirkulära möbler:

Jag tycker det är jättebra att man återanvänder och använder sig av cirkulära möbler i vår kommun. Det som inte passar på ett ställe kan vara mycket bra på ett annat, eller hos någon annan och onödiga kostnader kan undvikas om vi förlänger användningen. Vi ska ju också tänka på miljön och det är av stor vikt att vi verkligen inte lever i slit och släng mentaliteten, dessutom är det ett av våra klimatlöften som jag tycker borde vara enkelt att leva upp till, avslutar Gunnar Andersson.

Porträttbild på Gunnar Andersson

Gunnar Andersson, kommunalråd Herrljunga kommun