Artikeln publicerades 23 september 2021

Medborgarlöftet lanserad i Herrljunga kommun

Idag den 23 september lanserades medborgarlöftet. Medborgarlöftet innebär ett samarbete med polisen, Vårgårda, Lerum och Alingsås kommun, Västtrafik och Trafikverket för att öka tryggheten på våra stationsområden. Herrljunga kommuns trygghetsfrämjande arbete syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

I Herrljunga kommun kommer följande aktiviteter bedrivas utifrån medborgarlöftet 2021-2022:

  • Aktivt arbeta med utemiljön runt stationsområdena med fokus på ökad trygghet och minskad brottslighet
  • Samverka med berörda aktörer för att bland annat ta fram åtgärder/aktiviteter för ökad närvaro
  • Medverka i att ta fram den löpande lokala lägesbilden och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder/aktiviteter
  • En publik trivsel- och trygghetsskapande aktivitet ska planeras in på varje station under löftestiden

Herrljunga kommun arbetar redan aktivt med trygghetsskapande aktiviteter

Vi har och ska utföra trygghetsvandringar runt stationen tillsammans med olika aktörer där vi utifrån vad som har kommit fram hittar lösningar. Det kan exempelvis vara att vi sätter upp mer belysning, säger Tobias Odsvik, fastighetschef Herrljunga kommun.

Medborgarlöftet ska komplettera och stärka de övriga trygghetsarbeten som vi redan gör, säger Ior Berglund, kommundirektör Herrljunga kommun.

Medborgarlöftet är en gemensam insats

Arbetet sker genom samverkan för att finna lösningar på de problem som finns och uppstår och involverar traditionella aktörer som Polisen, kommunala förvaltningar, näringsliv, föreningar, organisationer med flera. Vilka specifika insatser varje gör hittar du på vår folkhälsosida under trygghetsskapande arbete.

Jättebra att vi gör detta tillsammans. En insats från olika håll gör att vi kompletterar de insatser vi redan gör, avslutar Gunnar Andersson, kommunalråd Herrljunga kommun.

Personer som står och poserar framför stationshuset i Herrljunga. Bil från polisen och Västtrafik syns också i bilden.

Polisen, trygghetsvärdar från Västtrafik och från Herrljunga kommun Ior Berglund, Gunnar Andersson och Tobias Odsvik