Artikeln publicerades 27 oktober 2021

Till dig som varit näringsidkare i Herrljunga kommun 2017

Denna information riktar sig till dig som varit näringsidkare i Herrljunga kommun år 2017.

Herrljunga kommun har i veckan blivit uppmärksammad om en personuppgiftsincident som berör dig och ditt företag. Vi vill informera dig om vad som hänt och om kommunens hantering av händelsen.

Vid publicering av en kallelse till kommunstyrelsens sammanträde på kommunens webbplats i januari 2018 fanns en sammanställning över kommunens företag under 2017. Sammanställningen har genomförts av UC Affärsfakta och skickades till kommunen i informationssyfte. I sammanställningen framgick namn, adress samt organisationsnummer tillika personnummer för enskilda näringsidkare i Herrljunga kommun. Det betyder att ditt personnummer har publicerats på vår webbplats.

Herrljunga kommun har rutiner som innefattar att känsliga personuppgifter ska maskas innan publicering. Detta har dessvärre inte utförts vid publiceringen av sammanställningen över kommunens företag enligt ovan.

Kommunen ser allvarligt på det som har inträffat. Kommunen har anmält händelsen till Integritetskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet inom området personuppgiftsbehandlingar.

Du som enskild behöver inte vidta några vidare åtgärder.

Vid frågor om dina rättigheter kan du kontakta kommunens dataskyddsombud på dso@borasregionen.se eller via telefonnummer 0709-48 78 36.

Vid frågor om kommunens hantering av ärendet kan du kontakta vår administration-och kommunikationschef Anna Gawrys på anna.gawrys@herrljunga.se alternativt via 0513-171 12.

Vi vill upplysa dig om att de felaktigt publicerade uppgifterna är redan borttagna från vår webbsida men att du i övrigt har rätt att

  • få dina personuppgifter raderade om det inte står i strid med offentlighetsprincipen eller annan lagstiftning.
  • rätta, att invända mot och begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen.
  • begära ut de uppgifter som kommunen har om dig.

För att nyttja denna rätt vänligen hör av dig till herrljunga.kommun@herrljunga.se eller Herrljunga kommun, Box 201, 524 30 Herrljunga.

I Herrljunga kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och är därför ansvariga för att behandling sker på ett lagligt sätt.

Herrljunga kommun behandlar dina personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområde baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, imy@imy.se, telefonnummer 08-657 61 00.

Viktig information