Artikeln publicerades 29 oktober 2021

Digital underskrift – en del i kommunens digitala resa

Inom kort kommer Herrljunga kommun få tillgång till en fristående tjänst för digital underskrift.

Tjänsten är en del i den pågående digitaliseringssatsning som görs i kommunen. Samtliga dokument och handlingar som kräver underskrift kan fortsättningsvis göras digitalt.

Det man vill uppnå med denna digitala tjänst är;

  • Kortare ledtider vid underskrifter
  • Oberoende av fysisk plats för underskrifter
  • Ökad säkerhet då relevant kringinformation registreras vid underskriftstillfället
  • Minskad miljöpåverkan i form av minskade resor och pappersutskrifter

Tjänsten upphandlas och avtal beräknas tecknas under november månad. Användandet kommer kunna starta under 2022. Först ut är HR gällande underskrift av anställningsavtal samt politiska protokoll via nämnder och styrelser. Övriga förvaltningar, verksamheter och andra intressenter kommer kopplas på därefter.

Dator mobil Ipad

Exempelbild Pixabay