Artikeln publicerades 28 december 2021

Herrljungas tre ”Visionpris-vinnare” har korats

visionspris

Den 16 december korades tre vinnare som med olika exempel bidragit till kommunens tre övergripande mål. Nio bidrag nominerades.

Detta var första året som tävlingen hölls, men den är tänkt att vara årligt återkommande.
Förutom äran och diplom fick respektive vinnare en värdecheck att använda till något utvecklande, som är relaterat till respektive mål.

Detta är förhoppningsvis ett inspirerande och engagerande sätt att visa hur man i vardagen kan bidra till att uppfylla kommunens mål, säger kommundirektör Ior Berglund.

Årets tre vinnare:

För en hållbar och inkluderande kommun – Mirnes Voloder enhetschef sysselsättning, & arbetsmarknadsenheten

Mirnes tilldelades priset med följande motivering:
”Med fokus på social- och ekonomisk hållbarhet genom alla människors lika värde och med innovativa och inkluderande arbetssätt skapar enheten tillsammans förutsättningar för delaktighet och självständighet.”

För en välkomnande och attraktiv kommun – Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt

Emil tilldelades priset med följande motivering:
”Med ett helhetstänk från ett strukturerat och drivet detaljplanearbete till marknadsföringsprocess med försäljning och exploatering av tomter tillsammans med nyskapande IT-lösningar skapas en välkomnande kommun med tillväxt.”

För en utvecklande kommun – Herrljungas förskolerektorer, Anna Lilja, Malin Aspenes, Ulrika Richardsson, och Eva Johansson

Rektorerna tilldelades priset med följande motivering:
”Gemensamt drivs ett utvecklande och målinriktat språkarbete i kommunens alla förskolorna vilket lägger grunderna för ett livslångs lärande och ger alla barn chansen att uppnå sin fulla potential.”