Artikeln publicerades 14 januari 2022

Tack för era fantastiska insatser!

Smittspridningen är just nu på historiskt höga nivåer och det påverkar kommunens alla verksamheter. Vi vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla medarbetare och kollegor i kommunen för de fantastiska insatser ni gör varje dag oavsett i vilken förvaltning och enhet. Det är tack vare er vi kan fortsätta genomföra vårt viktiga samhällsuppdrag. Genom er insats kan vi tillsammans upprätthålla våra verksamheter, ge våra brukare den vård och service de har rätt till samt ge god service till våra kommuninvånare.

Jag som kommunalråd vill att ni ska veta att jag varje dag tänker på er och uppskattar det arbete som ni lägger ned. Att verksamheterna fungerar så bra som dem gör och att de som är beroende av vår hjälp får det är tack var er. Jag hoppas att pandemin och smittotopparna snart ska ebba ut och att alla blir friska, säger kommunalråd Gunnar Andersson.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och chefer som har behövt hantera stora, snabba och nya omställningar i över två års tid. Jag förstår verkligen hur påfrestande detta varit och är och vad det innebär för er alla säger socialchef Sandra Säljö. Just nu är vi inne i en ny kris med stort personalbortfall och jag är så oerhört tacksam för ert arbete och stolt för att vi hjälps åt och lyckas tillhandhålla omsorg och service till våra kommuninvånare trots rådande läge. Ännu en gång tack! Ni är fantastiska!

Den snabba smittspridningen tillsammans med de uppdaterade riktlinjerna kring smittspårning och hushållskarantän påverkar ju både ordinarie personal och våra vikarier vilket bidrar till högt personalbortfall i de flesta av kommunens verksamheter.

Jag vill också rikta ett extra tack till Herrljungaborna för deras förståelse för att det kan bli snabba förändringar i hur vi utför våra uppdrag utifrån rådande riktlinjer och personalsituation. Vi har fått bra respons på vår efterlysning av personal som akut kan ställa upp nu, men vi behöver bli ännu fler så har du möjlighet att hjälpa till i vård, skola och barnomsorg eller andra verksamheter så hör av dig till våra bemanningsenheter, avslutar kommundirektör Ior Berglund

Det finns inte ord som kan beskriva det vi känner för er fantastiska insats - förutom ett varmt och innerligt TACK! Tillsammans är vi starka!

Händer som håller om en snöboll formad som ett hjärta.

Exempelbild: Unsplash