Artikeln publicerades 23 mars 2022

E-tjänstportalen uppgraderas

Vår e-tjänstportal uppgraderas 24 mars och 7 april som kan medföra att våra e-tjänster inte fungerar som vanligt eller inte alls.

Torsdag 24 mars

Uppgraderingen beräknas ta hela dagen. Skulle det inte fungera får man försöka lite senare igen. Systemet beräknas åter vara i drift från fredag 25 mars på morgonen.

Torsdag 7 april

Uppgraderas e-tjänstportalen och alla e-tjänster kan inte användas under denna tid. Systemet beräknas vara åter i drift 4 april på morgonen.

Herrljunga kommun informerar