Artikeln publicerades 23 maj 2023

Klargörande dom från kammarrätten om utlämnande av förtroendevaldas personnummer

Vid begäran om förtroendevaldas personnummer gäller sekretess utifrån offentlighets- och sekretesslagen kapitel 39 § 3 och10 § offentlighets och sekretessförordningen och kapitel 15 § 2 fastslår kammarrätten i sin dom.

Under våren inkom det en begäran om allmänna handlingar till kommunen avseende samtliga förtroendevaldas personnummer. Varje gång en begäran om allmänna handlingar inkommer till en offentlig verksamhet såsom kommunen, görs det en sekretessprövning. I en sådan prövning bedömer kommunen om handlingen är allmän samt om den kan omfattas av sekretess utifrån offentlighets- och sekretesslagen. I denna begäran gjorde Herrljunga kommun bedömningen att det finns sekretessgrund utifrån OSL kapitel 39 § 3 , 10 § OSF samt OSL kapitel 15 § 2 som berörde förtroendevalda med uppdrag i bl.a. kommunstyrelse, socialnämnd och samhällsbyggnadsnämnd.

När en offentlig verksamhet nekar en begäran av allmänna handlingar kan beslutet alltid överklagas. En överklagan lämnades från frågeställaren till kammarrätten i Jönköping där man önskade att kommunens bedömning omprövades. Varje gång domstolarna fattar beslut i den här typen av överklagningsärenden skapar det rättspraxis för offentliga verksamheter att rätta sig efter i framtiden.

Kammarrätten fastslår i sin dom att i den här begäran finns det sekretessgrund i linje med kommunens bedömning.