Artikeln publicerades 24 juli 2023

Räddningstjänstens framtida organisation

Angående den pågående utredningen om Räddningstjänsten i Herrljungas framtida organisation

Efter önskemål har en oberoende utredning tillsats för att utreda räddningstjänstens framtida organisation.

  • Konsulterna som kommunen använder sig av är den konsultfirma som fackförbunden Vision och BRF rekommenderade kommunen att använda i MBL-förhandling.
  • Utredningsuppdraget är formulerat tillsammans med konsulterna, utifrån deras kunskap och expertis från tidigare liknande uppdrag.
  • Kommunen har inte stängt dörren till någon räddningstjänst, men valt att fokusera på och titta lite närmare på de tre större alternativen. Även alternativen angående egen regi alternativt avtalssamverkan kommer att utredas.
  • Utredningsuppdraget är formulerat så att det finns utrymme för eventuella andra frågeställningar som kan komma att identifieras under resans gång.
  • Inga ytterligare beslut gällande kommunens räddningstjänst kommer att fattas innan utredningen är presenterad.

Facebook-sidan ”Räddningstjänsten Herrljunga” är en fristående sida, och ingår alltså inte som en del i Herrljunga kommuns officiella kommunikationsplattform. Ytterligare officiell och säkerställd information i ärendet kommer att publiceras på kommunens hemsida.