Artikeln publicerades 28 juli 2023

Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident har rapporterats och åtgärder är vidtagna för att säkerställa att alla registrerade personuppgifter är skyddade.

Sent under måndagseftermiddagen kom det till kommunens kännedom att inloggningsuppgifter som återfinns på vissa el-fakturor gett möjlighet att se inte bara sitt eget avtal utan även kommunens övriga el-avtal. Kommunen meddelade Herrljunga elektriska direkt och inloggningsmöjligheterna spärrades under tisdagsförmiddagen. Kommunen har upprättat en personuppgiftsincidentrapport och utrett omständigheterna med bedömning att det inte föreligger någon hög risk för enskildas rättigheter eller friheter. Rapporten skickas även till Integritetsmyndigheten (IMY) för granskning. En fortsatt utredning sker både hos kommunen och hos Herrljunga elektriska för att säkerställa och förebygga att liknande händelser inte sker igen.