Artikeln publicerades 29 september 2023

Eventuell personuppgiftsincident på praktikplatsen.se

Vi använder webbplattformen Praktikplatsen.se för att hjälpa våra elever på omvårdnadsprogrammet och arbetsgivare att hitta varandra genom samordning och erbjudanden om praktikplatser.

Söndagen den 24 september utsattes vår leverantör av systemet, Göteborgsregionens kommunalförbund, för en ransomware attack. Detta innebär att det fanns obehöriga parter som fick åtkomst till systemet. Leverantören upptäckte detta tidigt, har vidtagit åtgärder och avslutat incidenten.

Det finns en risk att personuppgifter har läckt, även om leverantören bedömer att sannolikheten är låg baserat på mängden data som fanns i servarna samt den korta tid som gick mellan när incidenten skedde till att åtgärder vidtogs.

Vi fortsätter att bevaka frågan och har kontakt med leverantören.

Mer information om incidenten finns på Göteborgsregionens hemsida Intrång i GR:s IT-system | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se) Länk till annan webbplats.