Vigsel

Vigselförättare utför borgerlig vigsel. Borgerliga vigselförrättare utses av länsstyrelsen. Du måste ansöka om hindersprövning innan vigsel till Skattemyndigheten. Intygen som du får av Skattemyndigheten lämnar du sedan till din vigselförättare i kommunen.

Borgerlig vigsel

Förrättas av borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelsen.
I Herrljunga kommun utförs vigslar efter överenskommelse om dag och tid. Platsen för vigseln väljer paret själva.

Hur gör vi?

Kontakta folkbokföringen vid din lokala skattemyndighet för att få blanketten "Ansökan om hindersprövning". Blanketten kan du också hämta från skatteverkets webbplats eller på telefon: 0771-567 567.

Ansökan om hindersprövning ska fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skattemyndigheten. Därefter får du automatiskt hemskickat blanketterna "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel". Observera att intygen bara gäller under fyra månader.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Hos Skatteverket finns all information.

Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen vara närvarande. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret och ha fyllt 15 år. Paret ansvarar själva för att dessa vittnen närvarar.

Vad ska lämnas till kommunen?

När du fått Intyg hindersprövning och Intyg vigsel tar du kontakt med kommunens växel och överlämnar intygen till den vigselförättare du valt. Dessa används som underlag till protokoll och vigselbevis. Ni kommer överens om vilken dag, tid och plats som vigsel ska ske. Du lämnar nu också namn och adress till de två personer som skall vara vittnen.
Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Förrättaren underrättar skatteverket om vigseln.

Vad kostar det?

Borgerlig vigsel och registrering av partnerskap är kostnadsfri.