Vision och mål

Ett Herrljunga med växtkraft

Herrljunga ska vara en blomstrande kommun där invånare och företag väljer att bo, leva, trivas, verka och framförallt växa.

Visionen innebär att vi ska använda våra styrkor för att lyfta kommunen och ge bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Vi ger rätt jordmån för det vi vill ska växa, för vad som helst kan växa ur god jord. Vårt uppdrag beskrivs i fokusmål och verksamhetsplaner och visar oss hur vi ska arbeta för ett blomstrande Herrljunga – ett Herrljunga med växtkraft!

Vi uppnår Herrljungas vision om växtkraft genom att vara:

Två personer går på en åker och håller varandra i handen.

En hållbar och inkluderande
kommun

Mollungen

En välkomnande och attraktiv kommun

En utvecklande kommun