Insatser för arbetssökande

Du som är arbetslös och har behov av extra stöd kan få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten är Herrljunga kommuns verksamhet för riktade arbetsmarknadsinsatser.

Arbetssökande

Blir du arbetslös ska du första dagen skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Du skriver in dig digitalt på Arbetsförmedlingens hemsida. Det är i första hand Arbetsförmedlingen som stödjer dig på vägen till ett jobb men Herrljunga kommun jobbar också med stöd på olika sätt för att arbetslösa ska komma i arbete och få en egen försörjning. Behöver du stöd med att skriva in dig på Arbetsförmedlingen hör av dig till oss.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten i Herrljunga kommun samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi finns i första hand för dig som står en bit ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd på vägen mot arbetsmarknaden och egen försörjning. Vi vänder oss till dig som är mellan 16-64 år.

Vår målsättning är att, genom olika insatser stärka dina förutsättningar till en anställning eller till studier. Du som deltar ska få möjlighet att utifrån dina egna initiativ och med eget ansvar öka möjligheterna att ordna en egen försörjning och uppleva det som positivt. Du som arbetssökande ses som en tillgång för arbetslivet i Herrljunga kommun.

Praktik

Vi kan hjälpa dig som är arbetssökande att hitta en praktikplats. Du träffar först vår jobbkoordinator som utgår från dina önskemål, erfarenheter och behov av stöd. Därefter försöker vi hitta en praktikplats som passar dig.

Praktik finns till för att deltagaren ska komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. Målet med en praktik kan därför vara olika efter deltagarens behov. Arbetsuppgifterna ska vara utvecklande och meningsfulla och bestämmas i samråd med den arbetsplats där praktiken utförs. Både praktikens omfattning och tidsperiod kan variera.

Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praktikant via arbetsmarknadsenheten eller vill du ha kontakt med oss för att veta mer? Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Aktuella projekt

Inom Arbetsmarknadsenheten bedrivs projektverksamhet med fokus på olika målgrupper, tillsammans med Sjuhärads samordningsförbund. Projektverksamheten bidrar till att utveckla nya modeller och metoder för hur vi kan förbättra vårt arbete för att förhindra utslagning från arbetslivet.

Vi utvecklar samverkan med närliggande kommuner, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen.

Aktiv Kraft

Lågtröskel aktivitet med individuellt valbara aktiviteter upp till halvtid för individer som initialt har låg aktivitetsförmåga. Individuella samtal, ACT, gruppcoachning, föreläsningar, samhällsorientering, hälsostärkande, kreativa, sociala och arbetsförberedande aktiviteter enskilt och i grupp för att hållbart öka individens möjlighet att komma i arbete. Deltagande beräknas pågå 6-24 veckor.

Tillsammans för en bättre framtid

Tillsammans för en bättre framtid är ett projekt beviljat av Länsstyrelsen som genomförs i samverkan med Svenska kyrkan, näringslivsstrategen och vuxenskolan. Syftet med projektet är att verka för en bättre etablering och integration av nyanlända.

Vid eventuella frågor kontakta Sara Boström på telefonnummer 0513-173 64.

 

Arbetsträning inom Arbetsmarknadsenheten

Vi anordnar arbetsträning inom Arbetsmarknadsenheten som ett led i att nå egen försörjning. Genom arbetsträning har du möjlighet att prova på arbetslivet utifrån dina egna förutsättningar. Har du behov av att bygga upp din arbetsförmåga eller testa hur mycket du kan arbeta så kan du göra det inom våra verksamheter. Arbetsträningen ger dig möjlighet att få referenser och ny arbetslivserfarenhet till ditt CV. Nedan kan du se vilken arbetsträning som vi erbjuder.        

Arbetslaget

Ett arbetslag från Arbetsmarknadsenheten bemannar kommunens två återvinningscentraler som finns i Herrljunga och Annelund. Arbetslaget sköter också kommunens skog i och utanför tätorten på uppdrag av Tekniskförvaltning.

Vid eventuella frågor kontakta Jimmy Kåryd på telefonnummer 0513-171 75.

Bilpoolen

Bilpoolen sköter kommunens bilar med tvättning, köra till service och besiktning, däckbyte med mera.

Vid eventuella frågor kontakta Jennie Olsson på telefonnummer 0513-173 23.

Fixartjänst

Fixartjänst är en service till kommunens pensionärer samt personer med hemtjänstbeslut exempel på arbetsuppgifter kan vara klippning av gräs, putsning av fönster, byte av glödlampor och snöskottning.

Vid eventuella frågor kontakta Henrik Hedelin på telefonnummer 0513-171 98.

Legoarbete

Vi utför legoarbeten åt lokala företagare som paketering och etikettering och är en del av arbetsträning och praktik för en av våra deltagare.

Vid eventuella frågor kontakta Gun Carlsson på telefonnummer 0513-172 93.

Secondhand butik Reprisen

Reprisen är en secondhandbutik som säljer begagnade ting och där finns olika arbetsuppgifter att prova på.

Vid eventuella frågor kontakta Gun Carlsson på telefonnummer 0513-172 93.


Hur söker jag stöd från Arbetsmarknadsenheten?

Du kan bli hänvisad till Arbetsmarknadsenheten om du har kontakt med Försäkringskassan, Hälso- & sjukvården i Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten eller genom att söka på egen hand. För att ansöka till Aktiv Kraft tar du kontakt med någon av ovan nämnda aktörer som du redan har en etablerad kontakt med. Har du ingen etablerad kontakt är du välkommen att kontakta oss på Arbetsmarknadsenheten via växeln.