Förskola och skola

Kunskapskällan gymnasieskola i Herrljunga kommun

Kunskapskällan, gymnasieskola i Herrljunga kommun

Herrljungas skolor får mycket goda resultat i de undersökningar som görs, till exempel i Sveriges Kommuner och Landstings Öppna Jämförelser, där gymnasieskolan Kunskapskällan ligger i Sveriges absoluta toppskikt.

I Herrljunga finns de mindre landsbygdsskolorna i Eggvena, Hudene, Eriksberg, Od och Molla. Dessutom finns Mörlandaskolan i Annelund och Horsbyskolan i Herrljunga tätort. Alla dessa skolor är för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Från och med sjunde klass går kommunens samtliga elever på Altorpskolan i Herrljunga tätort och därefter går de som vill vidare till gymnasieskolan Kunskapskällan, en skola som ökat sitt elevantal det senaste året. Skolan är Herrljungas stolthet och erbjuder en trygg miljö för lärande och utveckling, och har mycket attraktiva yrkesprogram. Samarbetet med det lokala näringslivet fungerar mycket bra.

Att varje enskild elev blir sedd och uppmuntrad utifrån sina förutsättningar är den lilla skolans stora fördel och betydelse, vare sig det handlar om en byskola på landet eller en modern gymnasieskola.