Kostnadsfri energirådgivning för företag

Energirådgivningen är en helt kostnadsfri rådgivningstjänst för kommunens företag, organisationer och hushåll. Även besök i er verksamhet är helt kostnadsfri.

Rådgivningen har ingen myndighetsutövning, utför inga besiktningar, kontroller eller tillsyner och kräver heller inga motprestationer.

Energimyndigheten, som formulerar energirådgivningens uppdrag, vill bland annat att energirådgivarna ska hjälpa små och medelstora företag att energieffektivisera. Energirådgivaren har lång erfarenhet från energifrågor inom framför allt industri men även inom lantbruk, fastigheter och privathushåll.

Vår rådgivares fokus är att i första hand se till att befintlig utrustning används på ett effektivt sätt för att på så sätt spara energi och pengar utan stora investeringar men självklart kan alla energifrågor, både tekniska och ekonomiska, stötas och blötas med vår energirådgivare.

Vad kan jag fråga om?

  • Allt som rör energi.
  • Från lönsamhet med solceller till val av bränsle, från energipriser till analys av elanvändning och allt däremellan.
  • Byggnaders energiprestanda, isolering, val av fönster mm ingår också i rådgivningsuppdraget och där inte den egna kunskapen räcker till finns ett nationellt nätverk av kommunala energirådgivare att tillgå.

Har du frågor eller funderingar, kontakta då energi- och klimatrådgivarna, se kontaktuppgifter nedtill. Energi- och klimatrådgivning i Herrljunga kommun sker i samarbete med Borås Stad.