Artikeln publicerades 13 maj 2020

Mirnes är ny chef för Sysselsättningsenheten

Mirnes Voloder

Mirnes Voloder är ny chef för Sysselsättningsenheten i Herrljunga.

Sedan början av februari är Mirnes Voloder, Skövde, ny enhetschef för Sysselsättningsenheten på Herrljunga kommun, samt tillfälligt ansvarig för personlig assistans och ledsagning.

– Jag är född i Bosnien och kom till Sverige som barn, berättar han. Jag är uppväxt i Härnösand och flyttade sedan till Skövde för att studera till socialpsykolog.

– Sedan 2015 har jag arbetat som integrationschef i Töreboda, där jag bland annat jobbat med samverkan med arbetsförmedlingen för att underlätta integration för nyanlända. Innan dess har jag arbetat inom socialtjänsten med missbruksfrågor.

Varför sökte du jobbet som chef för Sysselsättningsenheten i Herrljunga?

– Sysselsättningsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat och det är frågor som kunde prioriteras mer. Det är viktigt att påverka människors liv i rätt riktning, och kommunen kan göra mer i samverkan med Arbetsförmedlingen och med Försäkringskassan.

Viktigt att komma in på arbetsmarknaden

Vad kommer ditt arbete att bestå av?

– Det viktigaste är att vägleda de deltagare vi har som vi har och hjälpa dem så att de kan komma in på arbetsmarknaden.

Vilka är de största utmaningarna som du ser det?

– Just nu har vi ett ökat antal deltagande, i dagsläget cirka 45 personer. Vi påverkas starkt av coronaviruset och det som händer i samhället just nu, vi ser en tydlig ökning av antalet arbetssökande.

– En annan utmaning är att fortsätta utveckla det goda samarbetet med individ- och familjeomsorgen, för att stödja de som har försörjningsstöd.

– Vi behöver också en tydligare inriktning för hur vi ska jobba mot våra nyanlända. Det ska vara mer fokus på att komma i sysselsättning så snart det är möjligt.

FAKTA

Namn: Mirnes Voloder.

Ålder: 43 år.

Aktuell som: Ny enhetschef på Herrljunga kommuns sysselsättningsenhet,

Familj: Fru och två barn.

Bor: Villa i Skövde.

Intressen: Jakt och fiske, åker motorcykel, spelar basket och tränar på gym.