Artikeln publicerades 27 maj 2020

Herrljunga förbättrar sitt lokala företagsklimat

Svenskt Näringsliv resultat av den årliga enkätundersökning där företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner har nu presenterats.

För Herrljunga visar 2020-års mätning på en positiv utveckling av företagsklimatet.

Det "sammanfattande omdömet" som företagen ger företagsklimatet i kommunen stiger till 3,98 på en 6-gradig skala. Herrljunga stiger något jämfört med förra året, och är mycket högre än siffran för hela Sverige vilket är 3,37. Herrljunga är på 27:e plats av Sveriges 290 kommuner.

– Vi är glada över att vi nu har fått ett bättre resultat än förra året, och fortsätter vårt arbete med att vara ett stöd för näringslivets utveckling, säger Carl-Olov Holmström, näringslivschef i Herrljunga. Då hoppas vi naturligtvis att vi ska komma över 4.

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör två tredjedelar av den kommunranking som presenteras varje år. Den kommer att presenteras i höst.

Herrljungas station

Företagsklimatet i Herrljunga blir allt bättre.