Artikeln publicerades 25 mars 2021

Kommunen ökar antal ferieentreprenörer och feriearbetare

Det fanns 31 feriearbetsplatser och fem platser för ferieentreprenör att söka. Nu har kommunstyrelsen beslutat att öka antalet platser för sommaren 2021.

Fem tonåringar lutar sig framåt och ropar.

Exempelbild från Mostphotos

De åldersgrupper som kan söka för att bli ferieentreprenör är de som är födda 2003, 2004 och 2005. Bolaget ”Rookie Startups” har under vecka 9 besökt Kunskapskällan årskurs 1 och 2, respektive årskurs 9 på Altorpskolan för att informera om ferieentreprenörsprogrammet. I nuläget har 10 ansökningar inkommit och förvaltningen har undersökt möjligheten att erbjuda fler ungdomar plats utöver de fem platser som är budgeterade för 2021. Kostnad för en plats är cirka 9000 kr. Kommunstyrelsen har beslutat att utöka antalet ferieentreprenörsplatser med ytterligare sju platser år 2021 vilket medför en ökad kostnad om 60 000 kr.

Mats Palm, oppositionsråd tycker att utökning av antal ferieentreprenörer och feriearbetare är rätt väg framåt för kommunen.

Jag tycker att det var väldigt bra att både jag och Gunnar såg samma behov, och agerade för att möta det behovet. Helt rätt väg framåt för vår kommun, säger Mats Palm.

Gällande feriearbetarplatser så fanns det i nuläget budget avsatt för 31 feriearbetsplatser vilket motsvarar 201 000 kr riktade till ungdomar som slutat nionde klass 2021, men som ännu inte har fyllt 18 år. Intresset för feriearbete har i år varit stort och kommunen har fått in 75 ansökningar. Ersättningen till feriearbetare har 2021 höjts till 85 kronor i timmen och kostnaden för respektive ungdom beräknas till cirka 7 000 kr (motsvarande 60 timmars arbete). Kommunstyrelsen fattade beslut om att utöka budgeten till feriearbetet med 150 000 kr efter förslag från kommunstyrelsens ordförande för att ge större antal ungdomar möjlighet att ta sitt första steg ut i arbetslivet.

Det är viktigt att kunna hjälpa ungdomar att få ett första jobb, att få kontakt med arbetslivet, skapa nya kontakter, det är det som är grunden till ett bra liv. Och inte minst få tjäna lite egna pengar och känslan av att få en egen lön, säger Gunnar Andersson, kommunalråd.