Artikeln publicerades 27 april 2022

Höga betyg för Herrljunga kommuns servicebemötande i myndighetsärenden

Uppåtgående kurva pil

Nu har resultatet för den årliga Insikts-mätningen, som genomförs av SKR, (Sverige kommuner och regioner) kommit. Och Herrljunga hamnar i topp i de flesta mätområdena.

Alla företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med Herrljunga kommun under 2021 har fått delta i undersökningen. Här mäts kommunens myndighetsutövning och service inom sex områden: brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse, livsmedelskontroll, serveringstillstånd. Även upphandling bedöms. Totalt deltog 198 kommuner i undersökningen.

Herrljunga hamnar bland toppkommunerna i de flesta mätområden, i kategorin bygglov ligger Herrljunga på andra plats i Sverige med ett NKI-index (nöjd-kund-index) på 90. Ser man till Västra Götaland hamnar kommunen på första plats både i kategorierna bygglov och tillgänglighet. Totalt ligger Herrljunga på 19 plats i Sverige och i topp i Sjuhärad med ett NKI-index på 81.

Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga är både glad och stolt över resultatet.

Vi har arbetat systematiskt med att utveckla dialog och service mellan kommunen och våra företagare, stora som små, för att tillsammans skapa ett gott näringslivsklimat där det är enkelt att både etablera och driva företag.

Martin Fredriksson, ordförande i Företagarna Herrljunga, håller med;

Det är en positiv anda i vår kommun. Vi arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål och utveckling. Näringsliv och kommun behöver varandra, tillsammans skapar vi förutsättningar för god arbetsmarknad och boende för våra invånare, säger Martin.

De senaste åren har kommunen placerat sig högt i olika mätningar kring tillväxt och näringslivsklimat, säger kommundirektör Ior Berglund. Att vi på nytt hamnar högt på pallen är naturligtvis mycket glädjande och ett bevis på att Herrljunga har duktiga, engagerade och lösningsfokuserade tjänstepersoner.

Emil Hjalmarsson, tf. samhällsbyggnadschef säger att organisationen ständigt arbetar med att utveckla servicen till både näringsliv och privatpersoner.

Just nu arbetar vi med att utveckla den digitala bygglovsprocessen, säger Emil, vilket vi tror kommer att förenkla för alla de som just nu vill bygga och etablera sig i vår kommun.

Att mätområdet bygglov toppar listan i länet och hamnar på andra plats i Sverige tycker bygglovshandläggare Tobias Holmén känns jättekul.

Det känns otroligt roligt att få ett så bra betyg för det man gör. Det kostar ju inget extra att vara trevlig samtidigt som man ger rådgivning och service till de som vill bygga i kommunen, säger Tobias.