Artikeln publicerades 28 september 2022

Herrljunga på 7 plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet!

Herrljunga tar 7-platsen i Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimatet i Sveriges kommuner!

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen, som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Herrljunga kommun klättrar hela fyra steg uppåt sedan föregående år då Herrljunga placerade sig på en 11 plats.

Att vi på nytt hamnar högt i Svensk Näringslivs ranking är både glädjande och ett bevis på att vi tillsammans arbetar för att skapa bästa förutsättningar för kommunens näringsliv att växa. Vi ser också att både näringslivet och kommunen har framtida utmaningar med bland annat kompetensförsörjning och där pågår redan ett spännande arbete kring hur vi kan kroka arm och gemensamt jobba för att möta detta säger kommundirektör Ior Berglund.

Störst ökning i kategorin ”Påverkan av brottslighet/otrygghet”

Faktorn beskriver i vilken utsträckning som företag påverkas negativt av brottslighet/otrygghet i kommunen. Här hamnar Herrljunga på plats 50, vilket betyder att kommunen förbättrat sig med 42 placeringar.

En stor ökning har också skett i kategorin ”Konkurrens från kommunen” där Herrljunga hamnar på plats 14. Detta ger en bild av i hur stor utsträckning företagen anser att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet.

Hela organisationen, både politiker och tjänstepersoner, arbetar systematiskt med att utveckla dialog och service mellan kommunen och företagare, stora som små, för att skapa ett gott näringslivsklimat där det är enkelt att både etablera och driva företag. Ser man på årets resultat så har det här arbetet gett effekt, då vi får ett högt resultat vad det gäller dialog och information, säger Gunnar Andersson, kommunalråd.

Stor ökning i kategorin ”Tillgång till kompetens”

Herrljunga ökar med 33 placeringar i kategorin ”Tillgång till kompetens” ifrån plats 60 till 27. Vid förra årets rankning tappade vi 31 placeringar som vi nu vunnit tillbaka. Kategorin speglar tillgången på medarbetare med relevant kompetens som är avgörande för företagens möjlighet att växa.
Martin Fredriksson, VD för Företagarna i Herrljunga ser positivt på placeringen.

Det är en positiv anda just nu från våra företag i kommunen i det samarbete som finns. Vi arbetar tillsammans genom Företagarna för att nå uppsatta mål och utveckling. Näringsliv och kommun behöver varandra, tillsammans skapar vi förutsättningar för bra företagsklimat, arbetstillfällen och samhällsnytta för våra invånare, säger Martin.

Emil Hjalmarsson, tf. samhällsbyggnadschef säger att organisationen kontinuerligt arbetar med att utveckla servicen till både näringsliv och privatpersoner.

Arbete pågår med att detaljplanera och utöka befintlig industrimark samt ta fram nya områden för möjliga verksamhetsetableringar i kommunen. Vi har även precis färdigställt vår digitala bygglovstjänst som kommer underlätta byggprocessen för både företagare och privatpersoner.

Vi säger även grattis till Vårgårda som för andra året i rad hamnade på första plats. Tillsammans har vi ett oerhört starkt näringslivsklimat!

Här hittar du mer om rankingen: https://www.foretagsklimat.se/ Länk till annan webbplats.