Artikeln publicerades 23 januari 2023

Upphandling av maskintjänster samt skötsel av gata och grönytor

Herrljunga kommun har annonserat en ramavtalsupphandling.

Ramavtalet omfattar:

  • Löpande grävmaskintjänster
  • Material i form av jord, sand och bergkross
  • Gatu- och grönyteskötsel

Kommunen kommer att teckna avtal med en leverantör. Avtalsperioden är maximalt fyra år med start 1 maj 2023.

Intresserade företag ska lämna anbud i upphandlingsverktyget Tendsign senast 22 februari 2023.

För mer information, läs upphandlingsdokumentet Länk till annan webbplats.