Artikeln publicerades 3 april 2023

Morgan är Herrljungas nya näringslivschef

Rekryteringen av ny näringslivschef är avslutad. Efter noggrant urval av de kriterier och kompetens man eftersökt, samt efterföljande intervjuer, har Morgan Fihn erbjudits tjänsten, vilken han tackat ja till.

Morgan Fihn

Morgan Fihn flyttade till Herrljunga 2011 och ser verkligen fram emot att ta sig an den här utmaningen.

Under rekryteringsprocessen har jag haft väldigt givande samtal med Martin Fredriksson, ordförande för Företagarna, och med kommundirektör Ior Berglund. De har klargjort kommunens och näringslivets ambitioner framåt och vi har en bred samsyn kring vad som är bra och vad som kan bli ännu bättre.

Det är med stor ödmjukhet jag antar rollen som ny näringslivschef och jag är tacksam för det goda arbete som min företrädare Carl-Olov Holmström utfört under sina sju år i rollen. Jag är fast besluten att förvalta och bygga vidare på resultatet av Carl-Olovs gärning och jag kommer att göra allt jag kan för att främja utvecklingen av näringslivet i Herrljungabygden.

Jag har tidigare haft förmånen att arbeta på ett par av företagen i kommunen säger Morgan. På Starsprings arbetade jag med projektledning, marknadsstrategi och utformning av produktflora. De senaste åren har jag haft förmånen att vara marknadschef på Herrljunga Terrazzo och dotterbolaget RA Golv. Detta har gett mig mycket bra erfarenheter att ta med mig in i min nya roll som näringslivschef.

Att vara näringslivschef i Herrljunga kommun måste vara ett av de finaste uppdrag man kan ha. Min ambition är att skapa tillväxt på bred front. Med över 1000 företag i kommunen är det kittlande att tänka på potentiellt utfall. Med näringslivet som motor, så kommer hela vårt samhälle att gynnas. Med det sagt så förknippas min roll också med ett stort ansvar.

Det är av stor betydelse att kunna erbjuda företagande med attraktiva villkor i en kommun. För att skapa sådana förutsättningar krävs samverkan mellan företagare, kommunala tjänstemän, politiker och invånare. Vi ska göra detta tillsammans.

Ior Berglund, kommundirektör:

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla det goda samarbete och samverkan som redan finns mellan kommunen och Herrljungabygdens fantastiska näringsliv tillsammans med Fokus styrelse och Företagarna Herrljunga, säger kommundirektör Ior Berglund. Jag och Martin har redan haft bra och kreativa samtal med Morgan och det känns spännande att det just är han som tar över stafettpinnen från Carl-Olov när han lämnar oss för Falköping.

Martin Fredriksson, ordförande:

Vi är glada att ha genomfört denna rekrytering där vi hade så många bra sökande och att ha valt ut den kandidat vi ansåg uppfylla de krav vi hade gemensamt. Rekryteringsgruppen var enhällig i sitt slutliga val. Jag är övertygad om att Morgan är rätt person att sätta Herrljunga kommun och dess näringsliv än mer på kartan. Kommunens egen framåtanda och utveckling förenat med Fokus Herrljungas samverkan kring näringslivsfrågor tror jag också får samhällets utveckling att leda till ökat företagande, mer intresse av Herrljunga och ökande av inflyttning.