Tillstånd, regler och tillsyn

Om ditt företags verksamhet regleras av lag måste du i vissa fall söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Ditt företag kan också ha skyldighet att få olika kontroller och besiktningar i din verksamhet.

Ett glas vitt vin

Serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd

Ko med kalvar på en äng

Djurhållning och lantbruk

Tillsyn över miljöpåverkan

Industri

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Illustration av en checklista

Miljötillsyn - så går det till

Läs om vad du kan förvänta dig vid tillsyn

En hög med däck

Avfall

Avfall som uppkommit i verksamheten

Potatis i en säck

Livsmedelskontroll

För dig med livsmedelsverksamhet