Hygienisk verksamhet

Hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar.

Verksamheter som innebär risk för blodssmitta eller annan smitta ska anmäla sin verksamhet till miljöenheten minst 6 veckor innan start. Anmälan ska lämnas in tillsammans med en ritning som visar hur lokalen inreds och utrustas, redovisning av ventilation och hur man förhindrar spridning av smitta. Exempel på anmälningspliktiga hygieniska verksamheter är:

Exempel på hygienisk verksamhet är:

 • Tatuering
 • Fotvård där skalpell eller andra hudpenetrerande verktyg används
 • Barberare eller frisör som jobbar med rakblad/kniv mot hud
 • Piercing och håltagning
 • Akupunktur
 • Nagelsalong där vassa föremål används hudnära
 • Microneedling

Lokalens utformning och inredning

Det finns vissa krav på den lokal där det bedrivs hygienisk verksamhet och som du som verksamhetsutövare bör tänka på när du väljer lokal.

Lokalen ska exempelvis ha:

 • En takhöjd på minst 2,4 meter och golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m².
 • Golv, väggar och inredning som är lätta att rengöra.
 • Handtvättställ med varmt och kallt rinnande vatten, flytande tvål och engångshanddukar som är i anslutning till behandlingsplats.
 • Särskilt utrymme och plats för rengöring av utrustning. För de verksamheter som kräver desinficerad och steril utrustning bör ett separat sterilrum finnas.
 • Tillräckligt antal toaletter och dessa ska vara försedda med handtvättställ, flytande tvål och engångshanddukar. Om lokalen har fler än fyra behandlingsplatser bör den ha separat personaltoalett och kundtoalett.
 • Förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder.
 • Städutrymme utrustat med utslagsvask samt varmt och kallt rinnande vatten.

Ventilation

Grundkravet är ett uteluftflöde om minst 7 liter/sekund för varje person som beräknas vistas i lokalen samtidigt och ett tillägg på minst 0,35 liter/sekund per m² golvarea. Fastighetsägaren ska regelbundet utföra OVK-mätningar (obligatorisk ventilationskontroll). Detta protokoll ska kunna uppvisas för miljökontoret vid tillsynsbesök.