Företagens avfall

I alla verksamheter och företag uppkommer avfall. Hushållsavfall från verksamheter ska lämnas till Herrljunga kommun och företag ska därför ha abonnemang om hämtning av hushållsavfall. För övrigt avfall, så kallat verksamhetsavfall, ansvarar du själv som företagare för att det lämnas till någon som har tillstånd för att hantera aktuell avfallstyp.

Avfall från företag, verksamheter och fastighetsägare är dels hushållsavfall och dels verksamhetsavfall. Till hushållsavfall räknas det som uppstår i bland annat fikarum, kök och toaletter. Ingen annan än kommunen eller kommunens entreprenörer får ta hand om det.

Det är företagens eget ansvar att se till att det avfall som uppkommer i verksamheten, och inte är hushållsavfall, lämnas till en godkänd transportör och mottagare. Du är skyldig att se till att transportören och mottagaren har de tillstånd som krävs för att ta emot ditt avfall. Ska du transportera ditt avfall själv kan det krävas tillstånd eller anmälan hos länsstyrelsen. Lämnas avfallet till kommunens återvinningscentraler debiteras en avgift enligt kommunens renhållningstaxa.

Lagstiftningen kring avfall är omfattande och regleras i kommunens renhållningsföreskrifter, 15 kap. miljöbalken, Avfallsförordningen (2011:927)länk till annan webbplats med tillhörande föreskrifter. Renhållningsföreskrifterna hittar du längst ner på sidan.