Medelstora förbränningsanläggningar

Förbränningsanläggningar som fjärrvärmeverk klassas som miljöfarlig verksamhet. Utöver att de kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, gäller även en registreringsplikt för just medelstora förbränningsanläggningar.

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Om din verksamhet har eller planerar att ta en medelstor förbränningsanläggning (1-50 MW) i drift ska den registreras hos tillsynsmyndigheten. Det gäller både för äldre och nystartade anläggningar.

När ska anläggningen registreras?

Din verksamhet ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningarna får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029

Registrera anläggningen hos din tillsynsmyndighet

Om det är miljöenheten i Herrljunga som har den vanliga tillsynen på din anläggning så ska du registrera din anläggning i vår e-tjänst Länk till annan webbplats. som finns under Digital självservice Länk till annan webbplats. – Bo, bygga miljö – Miljöfarlig verksamhet. Om Länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så gör du registreringen i Länsstyrelsens e-tjänst Länk till annan webbplats..

Register på förbränningsanläggningar

Miljöenheten ska ha ett register på anläggningar som är registrerade hos kommunen. Miljöenheten är skyldig att offentliggöra vissa av dessa uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser får dock inte offentliggöras. Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningarna som är registrerade hos Herrljunga kommun.

För närvarande har inga registreringar om medelstora förbränningsanläggningar inkommit.