Tobakslag

Den nya tobakslagen (from 1 juli) innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och innehåller ett utökat antal rökfria miljöer, bland annat entréer.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019. I och med detta upphävs både Tobakslag (1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den nya lagen innefattar bland annat:

  • Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror:
    Handel med tobaksvaror får endast skötas av den som har tillstånd. Detta innebär att du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. De som redan har anmält tobaksförsäljning får under en övergångsperiod fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.
  • Ansökan om tillstånd görs via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från och med 1 juli 2019.

Ansökningsavgift

  • Ansökan om försäljningstillstånd 7 200 kr
  • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 5 600 kr
  • Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4 400 kr
  • Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 2 000 kr

Tillsynsavgift/år

  • Tobak 6 000 kr

Avgiften betalas in till Lidköpings kommun på bg 5769-3665.
Märk inbetalningen med ”Tobak”.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. Kravet på tillstånd avser även försäljning av tobak via internet. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det att göra en anmälan till kommunen.

Behandling av ansökan

Kommunen granskar om du som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.