Starta och driva livsmedelsverksamhet

Här kan du läsa om miljöenhetens uppdrag inom livsmedelsområdet. Du kan också läsa om hur du går till väga om du vill starta en livsmedelsverksamhet.

Kök

Kommunerna har, tillsammans med länsstyrelserna och Livsmedelsverket, i uppdrag att kontrollera att det regelverk som finns inom livsmedelsområdet följs. Det handlar i de allra flesta fall om att vi som kontrollmyndighet gör obokade besök på restauranger, butiker, skolkök, äldreboendekök och dricksvattenbrunnar i kommunen. Vi kontrollerar att de som har livsmedelsverksamhet arbetar på ett sådant sätt att livsmedlen är säkra för den som äter dem.

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet behöver kontakta miljöenheten för att få reda på om verksamheten behöver registreras. De allra flesta livsmedelsverksamheter behöver registreras. I samband med registreringen görs en riskklassning av verksamheten. Riskklassningen ligger sedan till grund för hur många kontrolltimmar per år som verksamheten får. Ju högre risk, desto fler kontrolltimmar och därmed högre årlig avgift får verksamheten. Blankett för anmälan finns under "Relaterad information" längst ner på sidan. På livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats finns mer information som du behöver för att starta en livsmedelsverksamhet.