Bli leverantör

Vi har sammanställt information till dig som vill bli leverantör eller som vill ha mer information om upphandling i Herrljunga kommun.

Hur börjar en upphandling?

En upphandling börjar med att Herrljunga kommun har behov av en vara eller tjänst. Det kan också vara så att ett ramavtal håller på att löpa ut och behöver ersättas med ett nytt.

Hur blir jag leverantör?

Det finns flera möjliga sätt att bli leverantör till kommunen:

  • Teckna ett ramavtal genom att lämna ett anbud och vinna upphandlingen.
  • Lämna anbud och vinna upphandling som avser specifikt objekt, t ex en byggentreprenad.
  • Bli leverantör genom direktupphandling.

Ramavtal

Herrljunga kommun har möjlighet att använda sig av ramavtal vid anskaffning. Ett ramavtal är ett samlingsbegrepp för ett köpeavtal när till exempel olika förvaltningar behöver köpa in varor och tjänster av samma typ, vid upprepade tillfällen under flera år. För sådana varor och tjänster finns det gemensamma ramavtal. Ett ramavtal får löpa under högst fyra år och upphandlas på olika sätt:

  • Via SKL Kommentus Inköpscentral AB, Kammarkollegiet eller annan inköpscentral.
  • Inköpssamverkan med andra kommuner, t ex Skövde och Borås.
  • Egen upphandling, ofta i samverkan med Vårgårda kommun.

Annonsering av upphandlingar

Herrljunga kommun måste enligt lagen annonsera sina upphandlingar i en allmän tillgänglig databas. Vi använder oss av OPIC som är Sveriges största upphandlingsdatabas. Värdet på upphandlingen avgör om den ska genomföras enbart i Sverige eller inom EU. Upphandlingar som ska annonseras i EU publiceras i den elektroniska databasen TED, Tenders Electronic Daily.

Direktupphandling

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss form. Direktupphandling får användas om:

  • Varan eller tjänsten inte redan finns tillgänglig via kommunens ramavtal.
  • Inköpsvärdet uppgår till högst 615 312 kr per år för det aktuella varu- eller tjänsteområdet.