Att skriva anbud

Att skriva anbud för första gången kan kännas svårt. Därför har vi sammanställt en checklista som du kan ta hjälp av innan du ska lämna anbud. På Upphandlingsmyndighetens hemsida kan du lära dig hur du skriver anbud.

Anbudsguide

Starta ditt arbete med att lämna anbud så här:

  1. Läs igenom hela upphandlingsdokumentet (förfrågningsunderlaget) noga. Fundera över om du kan leverera det som efterfrågas. Går det att lämna helt eller delat anbud? Extra viktigt om en upphandling sker för flera kommuner gemensamt.
  2. Ställ frågor till upphandlaren om du tycker att något är oklart i upphandlingsdokumentet. Din fråga och svaret från upphandlaren presenteras för alla som hämtat ut upphandlingsdokumentet och uppgifterna ingår också som del i upphandlingen därefter.
  3. Anbudet i sin helhet (inklusive eventuella bilagor) ska lämnas elektroniskt på TendSigns webbplats. På TendSigns webbplats finns även en manual och filmer om hur anbudsverktyget fungerar.

Elektroniskt anbud

Några av fördelarna med att lämna anbud elektroniskt:

  • Du går in via internet och kan arbeta med ditt anbud varifrån du vill.
  • Fram till och med sista anbudsdagen kan du påbörja, redigera och skicka in anbudet. Du kan även återta ditt anbud, för att redigera och sedan skicka in på nytt fram tills sista anbudsdag.
  • Det är tydligt vilka frågor som ska besvaras.
  • Systemet reagerar på om du missat att besvara en fråga som är obligatorisk.
  • Anbudet kan skickas fram till sista anbudsdagens sista timma.
  • Du får en bekräftelse på att anbudet skickats.
  • System hjälper den upphandlande myndigheten att öppna och bedöma anbud. Det gör processen smidigare och du som anbudslämnare får snabbare besked.