Pågående och planerade upphandlingar

Herrljunga kommun måste enligt lagen annonsera sina upphandlingar i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. Upphandling över tröskelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily - ”TED”.

Aktuella upphandlingar

Alla upphandlingar som Herrljunga kommun deltar i annonseras elektroniskt på OPIC. Du som leverantör kan prenumerera på upphandlingar som annonseras i annonssystemet och på så sätt undvika att missa ett kontrakt.

Upphandlingsprocessen är helt elektronisk, vilket innebär att upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) hämtas och anbud lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign.