Regler för upphandling

För att säkerställa att all upphandling sker på ett professionellt och korrekt sätt sker upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utöver den här lagen följer Herrljunga kommun andra berörda lagar samt antagna riktlinjer.

Upphandlingslagar

Herrljunga kommuns upphandlingar styrs i första hand av lagen om offentlig upphandling. Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU.

Grundprinciperna för offentlig upphandling bygger på objektivitet, likabehandling, erkännande, proportionalitet, konkurrens och öppenhet. Utöver lagen om offentlig upphandling följer vi antagna regler och riktlinjer för kommunen, till exempel vid direktupphandlingar. Lagar vid offentlig upphandling:

  • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)
  • Lagen om valfrihetssystem (LOV)