Tillgänglighetsredogörelse för herrljunga.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda herrljunga.se. Den här sidan beskriver hur Herrljunga kommuns webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Herrljunga kommuns webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det kan förekomma länktexer till e-postadresser, dokument och till andra webbplatser som är otydliga.
 • Det förekommer formulärfält på hemsidan som inte har beskrivning i direkt anslutning till fältet. Utan betydelsen finns under fältet eller i rubrik.
 • Det förekommer otillgängliga PDF:er på hemsidan med fel rubriksnivåer, tabellrubriker och bildtexter.
 • Det kan förekomma tabeller som innehåller tomma rader, kolumner och celler.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det kan förekomma länktexer till e-postadresser, dokument och till andra webbplatser som är otydliga.
 • Det förekommer otillgängliga PDF:er på hemsidan med fel rubriksnivåer, tabellrubriker och bildtexter.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Användaren kan behöva scrolla i sidled i mobil enhetet där långa PDF-namn samt tabeller förekommer.
 • Vid inzoomning på mobil enhet kan användaren behöva dra på skärmen i sidled för att läsa hela textraden eller använda vissa funktioner. Till exempel i menyfältet.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Nya flikar kan automatiskt öppnas vid länkar till andra webbplatser eller till dokument.
 • Det förekommer formulärfält på hemsidan som inte har beskrivning i direkt anslutning till fältet. Utan betydelsen finns under fältet eller i rubrik.

Oskäligt betungande anpassning

Herrljunga kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Textning av kommunfullmäktiges webbsändningar: [1.2.4 (AA)] är inte textade och syntolkade. Det kommer krävas stora arbetsinsatser för att göra webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden fullt tillgängliga, och det har vi inte möjlighet till i dagsläget då vi är en liten kommun med begränsade resurser.

Protokoll och kallelser: Vårt ärendehanteringssystem skapar sammanträdesprotokoll och kallelser som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda bristerna. Vi kommer att försöka lösa tillgängliga protokoll och kallelser vid upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Direktsändningar av kommunfullmäktige
 • Kartor som inte är avsedda för navigering
 • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Herrljunga kommun.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Herrljunga kommuns webbplats samt en automatisk scanning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 3 januari 2024.