Akut hjälp

Här hittar du information om vart du kan vända dig om du själv, någon anhörig eller någon i din närhet behöver akut hjälp eller är i kris.

SOS Alarm, 112

112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Informationsnummret vid stora olyckor och kriser, 113 13

113 13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Sjukvårdsrådgivningen, 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt. Du hittar fakta och råd på deras hemsida med: www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänsten

Dagtid kan du ringa till Herrljunga socialtjänst via växeln på telefon 0513-170 00 för råd och stöd. Hit kan du också ringa för att göra en orosanmälan under kontorstid måndag-torsdag kl 8-17 och fredag kl 8-15.

Övriga tider, i akuta lägen, ring 112 och be att få tala med socialjouren Herrljunga. Du blir då kopplad till socialjouren i Borås, som har hand om jouren för Herrljunga i avvaktan på nästkommande vardag.

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till barnens rätt i samhället, Bris, kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan även chatta med BRIS. Du hittar deras chatt på: www.bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa för att få stöd och information. Man kan vara anonym om man vill.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Jourhavande medmänniska 08-702 16 80

Öppet varje natt kl. 21-06 året runt.
Webbsida: www.jourhavande-medmanniska.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.