Försvunna barn

116 000 - SOS-journummer ditt du kan ringa och anmäla försvunna barn.

Journumret kan du ringa till dygnet runt för att:

  • Anmäla om ditt barn försvinner
  • Anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
  • Anmäla om du påträffare ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
  • Söka information om ditt försvunna barn

Numret är kostnadsfritt. Det är SOS Alarm som tar emot samtalet och vidarebefordra samtalet till ansvariga myndigheter, exempelvis polis och socialtjänst. Detta nummer är ett EU-nummer som du kan ringa oavsett var i EU du befinner dig.

SOS-operatören talar svenska och engelska. Vid behov av annat språk finns tillgång till tolktjänst dygnet runt.