Sociala jouren

Sociala jouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Sociala jouren hjälper dig som bor i Herrljunga kommun, men också dig som är på tillfälligt besök från en annan kommun eller ett annat land.

Vänd dig till sociala jouren om du har ett ärende som inte kan vänta till nästkommande vardag. Exempel på ärenden som kan vara akuta:

  • om du misstänker att barn eller ungdomar far illa
  • om du är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
  • om du har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk
  • om du är i akut behov av boende med stöd
  • om du är i akut behov av ekonomiskt stöd.