Våld i nära relationer

Denna sida vänder sig till dig som blir utsatt för våld i nära relation, dig som använder våld i nära relation, barn och unga som utsätts för våld i nära relation eller om du har någon i din närhet som blir utsatt för våld i nära relation. Nedan finner du länkar till annat stöd utöver socialtjänsten som kan stötta dig.

Kvinnojouren Borås

Kvinnojouren kan erbjuda dig boende, rådgivning och krisbearbetning. Kvinnojouren Borås websida: www.kvinnojourenboras.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utväg Södra Älvsborg

Utväg erbjuder stöd och behandling till kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relation eller till den som har ett vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld.
Utväg Södra Älvsborgs webbplats: www.utvag.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och yrkesverksamma kan också få stöd och rådgivning. Öppet dygnet runt och det är gratis att ringa. Samtalet syns inte på telefonräkningen. På hemsidan finns information till våldsutsatta personer på svenska och engelska samt med lättläst text. Det går också att få texterna upplästa — en bra funktion för personer med synnedsättning och lässvårigheter.
Kvinnofridslinjens webbplats: www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kvinnofridslinjens stödtelefon: 020 — 50 50 50

Systerjouren Somaya

Systerjouren Somaya erbjuder skydd, stöd, råd, information och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar i nära relation. Systerjouren Somaya har särskild kunskap i att möta kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund och muslimsk identitet. De talar många språk.
Systerjouren Somayas webbplats: www.somaya.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Systerjouren Somayas journummer vardagar kl 9-16: 020 — 81 82 83

Terrafem

Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Information på många språk. Terrafems webbplats: www.terrafem.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Terrafems jourtelefon för dig med utländsk härkomst: 020 — 52 10 10

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Centrum vid Uppsala universitet som arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
NCKs webbplats: http://www.nck.uu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HBTQ-jouren

Hbtq-personer kan vända sig till jouren som har blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer. HBTQ-jourens webbplats: http://www.hbtq-jouren.se/länk till annan webbplats